ارائه ها در گروه تلگرامی ما انجام می شوند و برای عضویت در گروه ما باید درخواست خود را به اکانت @bpm_talk ارسال نمایید درخواست عضویت در گروه تلگرام
شما میتوانید به آرشیو ارائه ها از طریق کانال ما دسترسی داشته باشید: BPMTalk@


برنامه های قبلی به همراه لینک در تلگرام برای دریافت فایل های ارائه

پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای سازمان
BPM Talk No.7: BPMCBOK

نقشه راه استقرار مدیریت فرآیندهای کسب و کار
BPM Talk No.6: BPM Road map

مدلی برای انتخاب بهترین راهکار BPMS
BPM Talk No.5: A method to buy best BPMS

درس آموخته های اجرای BPM در یک شرکت سرمایه گذاری
BPM Talk No.4: BPM Case Study in a Company

فرآیند در مقابل وظیفه
BPM Talk No.3: Duty vs. Process

مزایای IDEF0 در تدوین معماری فرآیندهای سازمان
IDEF0 benefits in business process architecture